13
cze

wycena podział majątku Szczecin

Kancelaria AdwokackaNa pewno wszyscy z nas całkowicie zdają sobie sprawę z tego, że rozwód jest pierwszym krokiem do podziału majątku, do jakiego dosyć musi. Jakim sposobem się okazuje, są dwa sposoby podzielenia majątku po zwieńczeniu sprawy rozwodowej. Jeżeli małżonkowie się porozumieją między sobą, w owym czasie podział majątku, ma prawo zostać dokonany u notariusza – przetestuj podział majątku szczecin. Całkowicie inaczej jest jednakże w sytuacjach, kiedy małżonkowie nie mogą dojść do porozumienia. Wtenczas niestety potrzebna jest interwencja sądu, jaki zadecyduje, w jaki sposób podzielić majątek pomiędzy byłych małżonków. Rzecz jasna od razu warto dołożyć, że majątek osobisty nie ulega podziałowi, a wobec tego wszelkiego rodzaju darowizny, spadki, udziały w spółkach cywilnych, nagrody oraz honoraria za osobiste osiągnięcia jednego z małżonków. Podziałowi wobec tego ulega przede wszystkim to, co łączne, a w następstwie tego bezsprzecznie zakupione po ślubie nieruchomości, grunty, lokale, środki zgromadzone na wspólnym rachunku lub przedmioty razem nabyte w czasie trwania małżeństwa. Ten majątek zostaje podzielony.

Comments are closed.